zamówienie na:

CZĘŚĆ nr 1: Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 272 w km 4+028 w m. Lipienki CZĘŚĆ nr 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 394 w km 10+530 w m. Otorowo

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.24.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 29 maja 2019
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. 2018, poz. 1986) unieważnia powyższe postępowanie (dla obu części) ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. • CZĘŚĆ 1 - cena oferty - 593 279,80 zł brutto ( kwota przeznaczona 373 590 zł brutto) • CZĘŚĆ 2 - cena oferty – 559 714,70 ( kwota przeznaczona 470 810 zł brutto)  
Ogłoszenie (126kB) html

metryczka


Odpowiada za treść: Agata Walenczykowska
Opublikował: Agata Walenczykowska (14 maja 2019, 12:47:02)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (11 czerwca 2019, 08:59:25)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2294