zamówienie na:

ŚCINKA POBOCZY, UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM ŁAMANYM I KOPANIE ROWÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH DLA JEDNOSTEK ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY W 2019 R.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Toruń, ul. Polna 113, 87-100 Toruń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-6/B/2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 27 maja 2019
przyczyna unieważnienia: W dniu 30.05.2019 roku Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), ponieważ w postępowaniu przetargowym oferta z najniższą ceną (323.393,45 zł brutto) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (240.696,02 zł brutto) – na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami).  
Ogłoszenie o zamówieniu (299kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie (124kB) pdf

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (158kB) pdf


UWAGA!!! 

Zamawiającym jest:

Województwo Kujawsko – Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń,

w imieniu którego działa -Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu

ul. Polna 113, 87-100 Toruń 

jednakże proszę zwrócić uwagę, iż oferty przetargowe i pytania należy kierować na adres:

               Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie
                                    ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko,

Tel. 52-381-37-01, fax 52-381-39-10,

   e-mail: rdw.zol@zdw-bydgoszcz.pl


metryczka


Odpowiada za treść: Andrzej Kostrzewski, Izabela Szukiel
Opublikował: Izabela Szukiel (10 maja 2019, 08:07:10)

Ostatnia zmiana: Izabela Szukiel (3 czerwca 2019, 11:39:12)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1836