zamówienie na:

CZĘŚĆ nr 1: Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 272 w km 4+028 w m. Lipienki CZĘŚĆ nr 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 394 w km 10+530 w m. Otorowo

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.17.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 9 maja 2019
przyczyna unieważnienia: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE DLA 2 CZĘŚCI: Uzasadnienie faktyczne: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. • CZĘŚĆ 1 - cena oferty - 1 092 134,22 zł brutto ( kwota przeznaczona 373 444 zł brutto) • CZĘŚĆ 2 - cena oferty - 911 004,42 ( kwota przeznaczona 470 810 zł brutto) Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ)siwz (768kB) word
dokumentacja techniczna CZĘŚĆ NR 1 - Lipienki DW 272 (4425kB) zip
dokumentacja techniczna CZĘŚĆ NR 2 - Otorowo DW 394 (4993kB) zip

metryczka


Odpowiada za treść: Agata Walenczykowska
Opublikował: Agata Walenczykowska (23 kwietnia 2019, 14:31:32)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (10 maja 2019, 08:33:49)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2615