zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno- emulsyjnej na zimno typu slurry seal na nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 273 m. Mała Nieszawka km 5+130-5+950, o długości 0,820 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.20.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 10 maja 2019
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie: Uzasadnienie faktyczne: Oferta z najniższą ceną (388 324,30 zł) przewyższa kwot, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (350 000 zł). Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP  
ogłoszenie (105kB) html
Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - 10.05.2019 r. g. 10:45/11:00 (20kB) html
MODYFIKACJA SIWZ i OGŁOSZENIA (369kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agata Walenczykowska
Opublikował: Agata Walenczykowska (15 kwietnia 2019, 09:16:39)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (15 maja 2019, 09:11:15)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1939