zamówienie na:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin”.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.07.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 23 kwietnia 2019
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie. Uzasadnienie faktyczne: oferta z najniższą ceną (310.882,50 zł) przewyższa kwot, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (250 000 zł). Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP  
Ogłoszenie o zamówieniu (219kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Alicja Miklasz-Gadek
Opublikował: Sylwia Pietrzak (12 kwietnia 2019, 11:08:08)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (23 kwietnia 2019, 14:24:40)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2088