zamówienie na:

Usługi wycinki drzew wraz z frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w 2019 r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.02.2019
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 7 maja 2019
przyczyna unieważnienia: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 „Ustawy Pzp”. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ)SIWZ.pdf (1665kB) pdf
Załącznik nr 10 do SIWZ.pdf (319kB) pdf
D010201.pdf (135kB) pdf

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_b62cdf00-78b2-4d87-8fba-c66443e95eb2.asc (1kB) plik

Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf (3088kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf (888kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: M. Królikowska
Opublikował: Małgorzata Królikowska (1 kwietnia 2019, 11:29:49)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Królikowska (20 maja 2019, 09:27:49)
Zmieniono: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2178