zamówienie na:

Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym: CZĘŚĆ I: wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych dla: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910 Etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km – 2 tablice

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.05.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 9 kwietnia 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 10.04.2019 r. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp  
Informacja z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert (228kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sylwia Pietrzak
Opublikował: Sylwia Pietrzak (1 kwietnia 2019, 09:02:09)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (10 kwietnia 2019, 08:52:33)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1807