zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno- emulsyjnej na zimno typu slurry seal na nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 273 m. Mała Nieszawka km 5+130-5+950, o długości 0,820 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.11.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 4 kwietnia 2019
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. 2018, poz. 1986) unieważnia powyższe postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty (400 501,46 zł) przewyższa kwot, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (350 000 zł).  
Ogloszenie (94kB) html

metryczka


Odpowiada za treść: Agata Walenczykowska
Opublikował: Agata Walenczykowska (19 marca 2019, 11:48:30)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (9 kwietnia 2019, 12:00:00)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1961