zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie, m. Tuchola ul. Nowodworskiego i Główna poprzez remont nawierzchni od km 22+345 do km 23+190, dł. 0,845 km.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.09.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2019
wynik postępowania: W dniu 14.05.2019 r. udzielono zamówienia Wykonawcy: REDON NAKŁO Sp. z o.o., ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło n. Not., z ceną ofertową 1 066 163,02 zł brutto i udzieleniem 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowaniaInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (401kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Alicja Miklasz-Gadek
Opublikował: Alicja Miklasz (19 marca 2019, 11:18:56)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (22 maja 2019, 14:27:33)
Zmieniono: Udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1812