zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin-Lipno w m. Rypin ul. Lipnowska od km 0+004 do km 0+090,dł. 0,086 km bez budowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania z droga nr 534

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.6.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 5 kwietnia 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 09.04.2019 r. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp  
Ogłoszenie o zamówieniu (188kB) html

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.03.2019 r. (79kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.03.2019 r. (89kB) pdf

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (115kB) pdf
Unieważnienie postępowania (196kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sylwia Pietrzak
Opublikował: Sylwia Pietrzak (12 marca 2019, 08:31:47)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (9 kwietnia 2019, 09:35:25)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2571