zamówienie na:

Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie detekcji ruchu pojazdów na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Więcbork (ul. Złotowska) z drogą gminną (ul. Dworcową)

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.35.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 31 października 2018
wynik postępowania: W dniu 20/11/2018 Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy: Dynniq Poland Sp. z o.o., ul. Ekranowa 6, 32-085 Modlniczka, z ceną ofertową 103 856,28 zł brutto i udzieleniem 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  
Ogłoszenie o zamówieniu (149kB) html

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (971kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Alicja Miklasz-Gadek
Opublikował: Alicja Miklasz (17 października 2018, 13:30:13)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (20 listopada 2018, 07:10:54)
Zmieniono: Udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2587