zamówienie na:

Przebudowa drogi woj. nr 552 od km 4+491 do km 5+489 w m. Lulkowo, dł. 0,998 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.31.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 19 października 2018
przyczyna unieważnienia: W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę - firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z siedzibą w Toruniu. Cena oferty wynosi 1 088 479,55 zł brutto, środki jakimi dysponuje Zamawiający to 600 000 zł brutto. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. z dnia 03.10.2018, poz. 1986 – dalej PZP) w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy informuję, że cena najkorzystniejszej oferty złożonej na powyższe zamówienie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.  
Ogloszenie (94kB) html

metryczka


Odpowiada za treść: Agata Walenczykowska
Opublikował: Agata Walenczykowska (4 października 2018, 13:46:44)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (31 października 2018, 09:21:35)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2020