zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w miejscowości Rzęczkowo (na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2002C do skrzyżowania z DW nr 597) na odcinku od ok. km 3+931,00 do km 4+749,39. Etap I od km 3+931,00 do km 4+281,00

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.26.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 24 września 2018
przyczyna unieważnienia: xxx 
Odwołaniametryczka


Odpowiada za treść: Agata Walenczykowska
Opublikował: Agata Walenczykowska (6 września 2018, 08:58:06)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (6 września 2018, 09:05:11)
Zmieniono: podwojne ogloszenie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1747