zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w miejscowości Rzęczkowo (na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2002C do skrzyżowania z DW nr 597) na odcinku od ok. km 3+931,00 do km 4+749,39. Etap I od km 3+931,00 do km 4+281,00

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.26.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 24 września 2018
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie. Uzasadnienie faktyczne: W dniu składania ofert nie wpłynęła żadna ofert. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 1 PZP, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  
Informacja z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert (99kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agata Walenczykowska
Opublikował: Agata Walenczykowska (6 września 2018, 08:57:57)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (3 października 2018, 13:44:50)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1985