zamówienie na:

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie w km 12+597 z drogą powiatową nr 1003C Rytel - Piastoszyn.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.28.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 17 września 2018
przyczyna unieważnienia: W dniu 18.09.2018r. Zamawiający unieważnił postępowanie. Uzasadnienie faktyczne: Oferta z najniższą ceną tj. 4 984 110,68 zł brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zamówienia tj. 2 899 352,63 zł brutto. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…).  
Ogłoszenie o zamówieniu (188kB) html

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu (891kB) pdf
Unieważnienie postępowania (179kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Alicja Miklasz-Gadek
Opublikował: Alicja Miklasz (31 sierpnia 2018, 12:38:49)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (18 września 2018, 10:47:19)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2243