zamówienie na:

Przebudowa drogi woj. nr 566 od km 0+000 do km 0+300 w m. Czernikowo, dł. 0,300 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.27.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 17 września 2018
przyczyna unieważnienia: podwójne ogłoszenie 
Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającychmetryczka


Odpowiada za treść: Agata Walenczykowska
Opublikował: Agata Walenczykowska (31 sierpnia 2018, 10:15:57)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (31 sierpnia 2018, 10:19:05)
Zmieniono: usunięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1632