zamówienie na:

Przebudowa drogi woj. nr 566 od km 0+000 do km 0+300 w m. Czernikowo, dł. 0,300 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.27.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 17 września 2018
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne: W dniu składania ofert nie wpłynęła żadna ofert. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 1 PZP, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  
Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającychmetryczka


Odpowiada za treść: Agata Walenczykowska
Opublikował: Agata Walenczykowska (31 sierpnia 2018, 10:15:42)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (18 września 2018, 09:03:13)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1737