zamówienie na:

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie w km 12+597 z drogą powiatową nr 1003C Rytel - Piastoszyn.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.21.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2018
przyczyna unieważnienia: W dniu 22.08.2018r. Zamawiający unieważnił postępowanie. Uzasadnienie faktyczne: Do dnia składania ofert tj. 22.08.2018r. nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.  
Ogłoszenie o zamówieniu (188kB) html

Unieważnienie postępowania (174kB) pdf
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (903kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Alicja Miklasz-Gadek
Opublikował: Alicja Miklasz (7 sierpnia 2018, 13:24:15)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (22 sierpnia 2018, 13:13:56)
Zmieniono: Uniewaznienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1682