zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi oczyszczania i sprzątania nieczystości w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Włocławek w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.5.12c.361.16.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2018
przyczyna unieważnienia: Dnia 21.08.2018r. unieważniono postępowanie. Uzasadnienie faktyczne: Do dnia składania ofert tj. 21.08.2018r. nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 
Informacja z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert (382kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert_skan (457kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Zbigniew Badziński
Opublikował: Zbigniew Badziński (16 lipca 2018, 12:43:06)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Badziński (22 sierpnia 2018, 09:08:01)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1781