zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi oczyszczania i sprzątania nieczystości w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Włocławek w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.5.12c.361.16.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2018
przyczyna unieważnienia: Dnia 21.08.2018r. unieważniono postępowanie. Uzasadnienie faktyczne: Do dnia składania ofert tj. 21.08.2018r. nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 
Ogłoszenie (61kB) pdf
Formularz JEDZ - format PDF (89kB) pdf
Formularz JEDZ - format XML (140kB) plik
Informacje nt. JEDZ (538kB) pdf
Instrukcja - WYPEŁNIANIA dokumentu JEDZ (1155kB) pdf
Instrukcja - SKŁADANIA dokumentu JEDZ (294kB) pdf
Unieważnienie postępowania - skan (167kB) pdf
Ogłoszenie o unieważnieniu (112kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Zbigniew Badziński
Opublikował: Zbigniew Badziński (16 lipca 2018, 12:43:06)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Badziński (22 sierpnia 2018, 09:08:01)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1866