zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy skrzyżowania drogi woj. nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.19.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2018
przyczyna unieważnienia: Dnia 28.09.2018r. Zamawiający unieważnia postępowanie na powyższe zadanie. Uzasadnienie: • faktyczne – wartość oferty z najniższą ceną, złożonej na powyższe postępowanie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty: 124 230,00 zł brutto. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację postępowania: 50 000,00 zł brutto. • prawne – art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  
Treść ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu (159kB) pdf

Unieważnienie postępowania (181kB) pdf
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - opublikowane (109kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sylwia Pietrzak
Opublikował: Sylwia Pietrzak (13 lipca 2018, 09:49:07)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (2 października 2018, 09:12:40)
Zmieniono: Ogłoszenie o unieważnieniu - opublikowane

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2481