zamówienie na:

Dostawa części zamiennych do osprzętu pojazdu Unimog będącego w posiadaniu RDW Włocławek w latach 2018 - 2019r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.15.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 24 lipca 2018
przyczyna unieważnienia: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm.) informuje, ze w powyższym postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.07.2018r. do godz. 09:45 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 „Ustawy Pzp”  
Ogłoszenie (101kB) pdf
Unieważnienie postępowania (387kB) pdf
Ogłoszenie o unieważnieniu (43kB) pdf
Unieważnienie postępowania - skan (226kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Zbigniew Badziński
Opublikował: Zbigniew Badziński (12 lipca 2018, 13:05:38)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Badziński (1 sierpnia 2018, 13:39:37)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1623