zamówienie na:

Naprawa, przedłużenie oraz oczyszczenie przepustów, odmulenie i umocnienie rowów w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku w 2018r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.5.12c.361.17.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 27 lipca 2018
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 „Ustawy Pzp” Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm) zwana dalej „ustawą Pzp” zawiadamiamy, w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, że w powyższym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.07.2018r. do godz. 9:45 nie wpłynęła żadna oferta.  
Ogłoszenie (117kB) pdf
Unieważnienie postępowania - skan (229kB) pdf
Ogłoszenie o unieważnieniu (47kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Zbigniew Badziński
Opublikował: Zbigniew Badziński (12 lipca 2018, 12:57:27)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Badziński (8 sierpnia 2018, 07:58:36)
Zmieniono: informacja o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1842