zamówienie na:

Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w tym: CZĘŚĆ II: Organizacja imprez plenerowych promujących: 1.1. Przebudowę wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo – rowerowych. 1.2. Przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.11.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 20 lipca 2018
wynik postępowania: Dnia 03.08.2018r. zawarto umowę z Wykonawcą: Centrum Promocji i Reklamy Remedia Sp. z o.o. Sp. K., ul. Dolina 35, 85-212 Bydgoszcz. • z ceną 69 000,56 zł brutto, • doświadczeniem konferansjera / moderatora – na 6 imprezach  
Ogłoszenie o zamówieniu (236kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (152kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sylwia Pietrzak
Opublikował: Sylwia Pietrzak (12 lipca 2018, 08:17:12)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (8 sierpnia 2018, 13:35:49)
Zmieniono: Udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1498