zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi koszenia traw i chwastów oraz chemiczne zwalczanie chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Tuchola w latach 2018 – 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.13.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2018
wynik postępowania: Zamówienia udzielono: Konsorcjum Firm: Lider : REDON Nakło spółka z o.o., 88-100 Nakło n.Not. ul. Karnowska 3 Partner : PUH Redon Andrzej Trudziński, 88-100 Nakło n.Not. ul. Karnowska 3, kryterium ceny – 60pkt -449.730,19 zł brutto, termin płatności faktury VAT 20,00pkt 30 dni i czas przystąpienia do realizacji polecenia wykonania 20,00pkt - 1 dzień. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ i uzyskała: 100,00 pkt Termin realizacji do 31.12.2019r. Umowa nr ZDW.RDW3.T12.361.13.2018 z dnia 05.09.2018r  
Ogłoszenie (127kB) pdf

Ogłoszenie z nr (142kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (116kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Ireneusz Klofczyński
Opublikował: Ireneusz Klofczynski (23 czerwca 2018, 08:09:34)

Ostatnia zmiana: Ireneusz Klofczynski (18 września 2018, 10:16:13)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2011