zamówienie na:

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn – Szabda w m. Jabłonowo Zamek od km 35+620 do km 35+930, dł. 0,310 km.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.15.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 23 lipca 2018
wynik postępowania: Dnia 21.08.2018r. zawarto umowę z Wykonawcą: SD PROJEKT s.c. ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań • z ceną 96 924,00 zł brutto, • doświadczeniem zawodowym projektanta drogowego na 4 zadaniach (droga klasy „Z” lub wyższej) 
Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane 12.06.2018r. (148kB) pdf

Modyfikacja SIWZ (1) - bez zmiany ogłoszenia (190kB) pdf
załącznik nr 8 do SIWZ - załącznik do modyfikacji nr 1 z dnia 04.07.2018r. (3799kB) jpg

Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (126kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sylwia Pietrzak
Opublikował: Sylwia Pietrzak (12 czerwca 2018, 09:51:42)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (24 sierpnia 2018, 09:04:53)
Zmieniono: Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1917