zamówienie na:

Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Inowrocław w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.1.12.361.19.2017
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 209 000,00 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2017
wynik postępowania: Udzielono zamówienia 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ)SIWZ (1895kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Łukasz Głodek
Opublikował: Łukasz Głodek (8 grudnia 2017, 09:22:09)

Ostatnia zmiana: Łukasz Głodek (19 stycznia 2018, 11:52:31)
Zmieniono: dodano informację o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1961