zamówienie na:

Dostawa części do floty transportowej ZDW Bydgoszcz na rok 2018-2019.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.70.2017
szacunkowa wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2017
przyczyna unieważnienia: Dnia 07.12.2017r. Zamawiający unieważnia ww. postępowanie. Uzasadnienie faktyczne: Do dnia składania ofert tj. 07.12.2017r. nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.  
Ogłoszenie o zamówieniu (138kB) html

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie (3360kB) pdf
Unieważnienie postępowania (588kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Alicja Miklasz-Gadek
Opublikował: Alicja Miklasz (28 listopada 2017, 09:22:28)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (7 grudnia 2017, 10:39:15)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1661