zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin od km 1+208 do km 1+808 długości 0,600 km.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.66.2017
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2017
przyczyna unieważnienia: Dnia 14.11.2017r. Zamawiający unieważnia ww. postępowanie. Uzasadnienie faktyczne: Do dnia składania ofert tj. 14.11.2017r. nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.  
Ogłoszenie o zamówieniu (164kB) html

Unieważnienie postępowania (594kB) pdf
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (130kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sylwia Pietrzak
Opublikował: Sylwia Pietrzak (27 października 2017, 11:28:41)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (14 listopada 2017, 12:45:02)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2005