zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa dla samochodów służbowych należących do ZDW w Bydgoszczy oraz jednostek terenowych z podziałem na 7 części

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.64.2017
szacunkowa wartość: powyżej 209 000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2017
wynik postępowania: Dnia 29.12.2017r. zawarto umowę z Wykonawcą: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 PŁOCK z ceną ofertową: 87 846,60 zł brutto i opustem w wysokości 1,5 % - dot. części nr 1; z ceną ofertową: 142 790,70 zł brutto i opustem w wysokości 1,5 % - dot. części nr 2; z ceną ofertową: 182 827,20 zł brutto i opustem w wysokości 1,5 % - dot. części nr 3; z ceną ofertową: 212 814,60 zł brutto i opusem w wysokości 1,5 % - dot. części nr 4; z ceną ofertową: 276 012,00 zł brutto i opustem w wysokości 1,5 % - dot. części nr 5; z ceną ofertową: 279 456,00 zł brutto i opustem w wysokości 1,5 % - dot. części nr 6; z ceną ofertową: 330 470,25 zł brutto i opustem w wysokości 1,5 % - dot. części nr 7.  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowaniaInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (157kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Alicja Miklasz-Gadek
Opublikował: Alicja Miklasz (27 października 2017, 09:26:42)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (11 stycznia 2018, 09:03:38)
Zmieniono: Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2113