zamówienie na:

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba – Warlubie poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, odcinek Płochocinek – Warlubie od km 171+178 do km 171+578 dł. 0,400 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: zdw.n4.361.65.2017
szacunkowa wartość: PONIŻEJ 5 225 000 €
termin składania ofert: 13 listopada 2017
wynik postępowania: W dniu 24/11/2017 udzielona zamówienia na powyższe zamówienie firmie: • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., z siedzibą w Świeciu, ul. Laskowicka 3 • z ceną ofertową 179 490,52 zł brutto i udzieleniem 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  
OGŁOSZENIE BZP (109kB) html

metryczka


Odpowiada za treść: Agata Walenczykowska
Opublikował: Agata Walenczykowska (26 października 2017, 11:10:15)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (29 listopada 2017, 12:14:45)
Zmieniono: umowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2225