zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 412 Tupadły - Kobylniki odcinek od km 0+235 do km 1+000

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.63.2017
szacunkowa wartość: PONIŻEJ 5 225 000 €
termin składania ofert: 6 listopada 2017
wynik postępowania: W dniu 20/11/2017r. Zamawiający udzielił zamówienia na powyższe zamówienie następującej firmie: • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp . z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Budowlana 36., • z ceną ofertową 796 037,69 zł brutto i udzieleniem 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ)SIWZ (613kB) word
DOKUMENTACJA (75kB) word
KOSZTORYS OFERTOWY (96kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Agata Walenczykowska
Opublikował: Agata Walenczykowska (19 października 2017, 09:37:58)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (23 listopada 2017, 10:59:43)
Zmieniono: umowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2658