zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 poprzez remont chodnika wzdłuż ww. drogi na odcinku około 250 m.b. przez miejscowość Słupowo, gm. Sicienko

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.61.2017
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 24 października 2017
przyczyna unieważnienia: Dnia 02.11.2017r. Zamawiający unieważnia ww. postępowanie. Uzasadnienie faktyczne: Do dnia składania ofert tj. 24.10.2017r. wpłynęła jedna oferta na powyższe zadanie. Jednakże cena zaproponowana przez Wykonawcę 138 059,63 zł brutto) przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 85 000,00 zł brutto). Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;  
Ogłoszenie o zamówieniu (148kB) html
Unieważnienie postępowania (131kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sylwia Pietrzak
Opublikował: Sylwia Pietrzak (9 października 2017, 12:34:08)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (2 listopada 2017, 09:29:47)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2004