zamówienie na:

Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym: CZĘŚĆ I: wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych dla: 1.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 – 2 tablice 1.2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin – 2 tablice 1.3 Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117 – 2 tablice 1.4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 – 2 tablice 1.5 Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy – granica województwa – 2 tablice 1.6 Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych – 2 tablice

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.13.2017
szacunkowa wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 17 października 2017
wynik postępowania: W dniu 03/11/2017 Zamawiający udzielił zamówienia na powyższe zadanie firmie: ERPLAST Sp. z o.o. , ul. Witebska 27 , 85-778 Bydgoszcz, z ceną ofertową 48 708,00 zł brutto oraz terminem dostawy i montażu - 14 dni od dnia podpisania umowy dla wszystkich tablic na każdej z ww. dróg. 
Ogłoszenie o zamówieniu (114kB) html

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (137kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sylwia Pietrzak
Opublikował: Sylwia Pietrzak (9 października 2017, 11:48:32)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (3 listopada 2017, 13:07:17)
Zmieniono: Udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2390