zamówienie na:

NADZÓR BRANŻOWY NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 546 NA ODCINKU OD KM 10+791 DO KM 13+103,20 OD BIERZGŁOWA (PRZYSTANEK PKS) DO ŁUBIANKI (SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 553) ORAZ BUDOWA PARKINGU PRZY BUDYNKU CENTRUM KULTURY W ŁUBIANCE

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.55.2017
szacunkowa wartość: powyżej 209 000 euro
termin składania ofert: 31 października 2017
przyczyna unieważnienia: Dnia 02.11.2017r. Zamawiający unieważnia ww. postępowanie. Uzasadnienie faktyczne: Do dnia składania ofert tj. 31.10.2017r. nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.  
Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającychmetryczka


Odpowiada za treść: Anna Kominiak
Opublikował: Anna Kominiak (25 września 2017, 13:21:50)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (6 listopada 2017, 06:41:18)
Zmieniono: Opublikowane ogłoszenie o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2015