zamówienie na:

Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice – Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563), etap I – 3376 mb

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.53.2017
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 11 września 2017
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie dnia 11.09.2017r. Uzasadnienie faktyczne: Oferta z najniższą ceną tj. 1 741 593,90 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zamówienia tj. 1 085 577,00 zł brutto. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…).  
Ogłoszenie o zamówieniu (151kB) html
Informacja o unieważnieniu postępowania (612kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Alicja Miklasz-Gadek
Opublikował: Alicja Miklasz (25 sierpnia 2017, 12:21:52)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (14 września 2017, 10:02:01)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1817