zamówienie na:

Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice – Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563), etap I – 3376 mb

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.45.2017
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2017
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie z dn. 24.08.2017r. Uzasadnienie faktyczne: Do dnia składania ofert tj. 24.08.2017r. nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.  
Ogłoszenie o zamówieniu (152kB) html

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie (138kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Alicja Miklasz-Gadek
Opublikował: Alicja Miklasz (9 sierpnia 2017, 09:00:04)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (25 sierpnia 2017, 08:19:54)
Zmieniono: Unieważniony

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1779