zamówienie na:

NADZÓR BRANŻOWY NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 556 OSTROWITE – ZBÓJNO W MIEJSCOWOŚCI ZBÓJNO OD KM 11+100 DO KM 12+759 O DŁUGOŚCI 1,659 KM

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.41.2017
szacunkowa wartość: powyżej 209 000 euro
termin składania ofert: 15 września 2017
przyczyna unieważnienia: Dnia 15.09.2017r. Zamawiający unieważnia ww. postępowanie. Uzasadnienie faktyczne: Do dnia składania ofert tj. 15.09.2017r. nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.  
Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu (150kB) pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania (642kB) pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie (104kB) pdf
Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu (108kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Alicja Miklasz-Gadek
Opublikował: Alicja Miklasz (8 sierpnia 2017, 09:14:18)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (26 września 2017, 08:19:36)
Zmieniono: opublikowane ogłoszenie o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1748