zamówienie na:

Audyt bezpiczeństwa ruchu drogowego dla skrzyżowania dr woj. 240 - ul. Chojnicka i 237 ul. Czerska w m. Tuchola

zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80 85-010 Bydgoszcz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.37.2017
szacunkowa wartość: < 209 000 euro
termin składania ofert: 7 sierpnia 2017
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje o unieważnieniu powyższego postępowania , wpłynęła oferta oferta miepodlegająca odrzuceniu jej cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacę zamówienia uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 4 pkt 4 Pzp 
ogłoszenie (1996kB) pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (99kB) pdf  

metryczka


Odpowiada za treść: S.Ciaciuch
Opublikował: Stanisław Ciaciuch (21 lipca 2017, 13:12:34)

Ostatnia zmiana: Stanisław Ciaciuch (10 sierpnia 2017, 08:41:47)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1952