zamówienie na:

Budowa ronda w m. Więcbork - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 241 z drogą wojewódzka nr 242

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.39.2017
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 8 sierpnia 2017
przyczyna unieważnienia: Dnia 26.09.2017r. Zamawiający unieważnia ww. postępowanie. Uzasadnienie faktyczne: Dnia 21.09.2017 Zamawiający wykluczył na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, Wykonawcę Usługi Ogólnobudowlane Marbruk, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy. Był to jedyny Wykonawca składający ofertę na ww. postępowanie. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.  
Ogłoszenie o zamówieniu (148kB) html

Wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania. (1353kB) pdf
Ogłoszenie o unieważnieniu (31kB) html

metryczka


Odpowiada za treść: Sylwia Pietrzak
Opublikował: Sylwia Pietrzak (21 lipca 2017, 11:18:25)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (26 września 2017, 11:40:20)
Zmieniono: Wykluczenie, odrzucenie i unieważnienie postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3420