zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 części pn: Części nr 1 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno polegająca na budowie chodnika przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław w km 17+519. Części nr 2 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Unisław – Grzybno od km 19+270 do km 22+080, dł 2,810 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: zdw.n4.361.34.2017
szacunkowa wartość: POWYŻEJ 209 000 €
termin składania ofert: 22 sierpnia 2017
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert na każdą z części nie wpłynęła żadna oferta. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt.1 PZP, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  
OGŁOSZENIE TED (156kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agata Walenczykowska
Opublikował: Agata Walenczykowska (17 lipca 2017, 13:05:20)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (5 września 2017, 17:25:44)
Zmieniono: UNIEWAŻNIENIE

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1907