zamówienie na:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w m. Wtelno (ul. Akacjowa) na około 135 m od skrzyżowania z ul. Wyczółkowskiego w kierunku Gogolinka.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.36.2017
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 3 sierpnia 2017
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie dn. 03.08.2017r. Uzasadnienie faktyczne: Do dnia składania ofert tj. 03.08.2017r. nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.  
Ogłoszenie o zamówieniu (167kB) html

Modyfikacja SIWZ wraz ze zmianą ogłoszenia (1) 19.07.2017r. (2907kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 19.07.2017r. (48kB) html

Unieważnienie postępowania (674kB) pdf
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (143kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sylwia Pietrzak
Opublikował: Sylwia Pietrzak (14 lipca 2017, 14:07:24)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (3 sierpnia 2017, 14:24:57)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1897