zamówienie na:

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 265 BRZEŚĆ KUJAWSKI – GOSTYNIN OD KM 0+003 DO KM 19+117

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszcz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.01.2017
szacunkowa wartość: powyżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 2 marca 2017
wynik postępowania: Dnia 26.04.2017r. zawarto umowę z Wykonawcą: EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce,-na wykonanie powyższego zadania na kwotę 62 802 093,53 zł brutto i udzieleniem 84 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego oraz doświadczeniem Kierownika Budowy na 5 inwestycjach.  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ)SIWZ (951kB) word

OPZ (247kB) word

Instrukcja wypełniania JEDZ (1155kB) pdf

Dokumentacja

metryczka


Odpowiada za treść: Alicja Miklasz-Gadek
Opublikował: Alicja Miklasz (9 stycznia 2017, 10:57:05)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (28 kwietnia 2017, 09:20:15)
Zmieniono: Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zam.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16974