zamówienie na:

Dostawa sprzętu informatycznego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, z podziałem na części: Część nr 1: Zestaw komputerowy – 6 sztuk; Część nr 2: Zestaw komputerowy – 4 sztuki; Część nr 3: Urządzenie wielofunkcyjne – 6 sztuk; Część nr 4: Urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka; Część nr 5: Serwer plików– 1 sztuka oraz dostawa i montaż szafy RACK – 5 sztuk.

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.76.2016
szacunkowa wartość: poniżej 209 000 €
termin składania ofert: 14 grudnia 2016
wynik postępowania: CZĘŚĆ 1: Dnia 15.12.2016r. unieważnioną tę cześć postępowania; CZĘŚĆ NR 2: Dnia 22.12.2016r. zawarto umowę z Wykonawcą: Biuro Usług Informatycznych BIUINF Jacek Czechumski, Jacek Grzela SP.J., ul. B. Chrobrego 26/4, 85-047 Bydgoszcz,z ceną ofertową 18 120,36 zł brutto i udzieleniem 36 miesięcy gwarancji jakości na dostawy objęte przedmiotem zamówienia; CZĘŚĆ 3: Dnia 15.12.2016r. unieważnioną tę cześć postępowania; CZĘŚĆ NR 4: Dnia 20.12.2016r. zawarto umowę z Wykonawcą: Krzysztof Zawadzki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą dogmedia Zawadzki Krzysztof, ul. I. Kaczmarka 2a, 86-065 Łochowo,z ceną ofertową 15 744,00 zł brutto i udzieleniem 36 miesięcy gwarancji jakości na dostawy objęte przedmiotem zamówienia; CZĘŚĆ NR 5: Dnia 27.12.2016r. zawarto umowę z Wykonawcą: Krzysztof Zawadzki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą dogmedia Zawadzki Krzysztof, ul. I. Kaczmarka 2a, 86-065 Łochowo,z ceną ofertową 16 149,90 zł brutto i udzieleniem 36 miesięcy gwarancji jakości na dostawy objęte przedmiotem zamówienia.  
Ogłoszenie o zamówieniu (60kB) html

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. cz. 2, cz. 4 i cz. 5 (17kB) html

metryczka


Opublikował: Alicja Miklasz (6 grudnia 2016, 08:09:46)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (9 stycznia 2017, 09:42:07)
Zmieniono: Ogłoszenie o udzieleniu zam. dot. cz. 2, cz. 4 i cz. 5.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2328