zamówienie na:

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 237 od km 25+045 do km 25+325

zamawiający: ZDW Bydgoszcz, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul. Przemyslowa 4, 89-500 Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.03.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 2 listopada 2016
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  
Informacja z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert (336kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ireneusz Klofczynski (18 października 2016, 14:29:55)

Ostatnia zmiana: Ireneusz Klofczynski (3 listopada 2016, 12:24:29)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia i informacji o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2176