zamówienie na:

Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 552 Różankowo-Lubicz na odcinku Różankowo – Piwnice od km 0+459 do km 1+380 na długości 0,921 km

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.72.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 3 listopada 2016
wynik postępowania: Dnia 22.11.2016r. zawarto umowę z: Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie; na wykonanie powyższego zadania na kwotę 253 642,31 zł brutto i zobowiązaniem się Wykonawcy do udzielenia 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  
Ogłoszenie o zamówieniu (57kB) html

MODYFIKACJA SIWZ (82kB) pdf

FORMULARZ OFERTY - zamienny (166kB) word

zmiana ogłoszenia (4kB) html

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11kB) html

metryczka


Opublikował: Alicja Miklasz (13 października 2016, 08:07:17)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (24 listopada 2016, 08:12:49)
Zmieniono: Udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2931