zamówienie na:

Likwidacja zastoiska wodnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne. Odcinek w miejscowości Wtelno w km 15+920 – 15+995.

zamawiający: ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW/RDW.6.12.361.11.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 €
termin składania ofert: 27 października 2016
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
Ogłoszenie o zamówieniu (56kB) html

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UNIEWAŻNIENIE POSĘPOWANIA (84kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sylwia Pietrzak (11 października 2016, 13:57:19)

Ostatnia zmiana: Izabela Szukiel (9 listopada 2016, 13:36:10)
Zmieniono: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2014