zamówienie na:

Przebudowa (odnowa nawierzchni) drogi wojewódzkiej nr 649 relacji Pluskowęsy - Sierakowo od km 0+004,5 do km 0+800,7 na długości 0,7952 km

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.70.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 €
termin składania ofert: 26 października 2016
wynik postępowania: Dnia 22.11.2016r. zawarto umowę z: EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, kraj/woj. dolnośląskie; na wykonanie powyższego zadania na kwotę 959.079,91 zł brutto i zobowiązaniem się Wykonawcy do udzielenia 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.