zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica – Lidzbark na odcinku od km 1+840 do km 2+360 (z wyłączeniem obszaru wiaduktu kolejowego) polegająca na wykonaniu chodnika.

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.68.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 €
termin składania ofert: 24 października 2016
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1  
Ogłoszenie o zamówieniu (57kB) html

Ogłoszenie o udzieleniu zam. - unieważnienie (10kB) html

Informacja o unieważnieniu postępowania (74kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sylwia Pietrzak (7 października 2016, 13:20:59)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (24 października 2016, 13:27:56)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2376