zamówienie na:

Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 569 w miejscowości Antoniewo

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.66.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 20 października 2016
wynik postępowania: Dnia 03.11.2016r. zawarto umowę z: Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowo - Produkcyjnym MURABET ul. Sokołowska 38, 87-400 Golub Dobrzyń na wykonanie powyższego zadania na kwotę 103 118,43 zł brutto i zobowiązaniem się Wykonawcy do udzielenia 72 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  
Ogłoszenie o zamówieniu (57kB) html

FORMULARZ OFERTY - zamienny (166kB) word

MODYFIKACJA SIWZ (76kB) pdf

Ogłoszenie o udzielnieu zamówienia (12kB) html

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie o udzieleniu zam. (3kB) html

metryczka


Opublikował: Alicja Miklasz (5 października 2016, 12:49:45)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (7 listopada 2016, 09:06:37)
Zmieniono: Sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu zam.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1810